Pegasus

Produs pentru corelarea inteligenta a datelor GPR si imagistice aeriene intr-un pachet multistrat – PEGASUS

Finantat prin: Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Titlu proiect:

Produs pentru corelarea inteligenta a datelor GPR si imagistice aeriene intr-un pachet multistrat – PEGASUS

Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare

Tip proiect: Proiect de transfer la operatorul economic

Cod apel: PN3-P2-171/13.05.2020

Contract de finanțare nr. 14PTE din 2020

Beneficiari:

 1. ENERGY & ECO CONCEPT SRL
 2. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD
 3. WING COMPUTER GROUP SRL

Obiectivele proiectului:

Scopul principal al proiectului constă în crearea unui model pilot de corelare a datelor aeriene imagistice şi geofizice (GPR), capabil să caracterizeze cu înaltă acurateţe nu doar suprafaţa solului dar şi subsolul, rezultând un produs cu aplicabilitate amplă în domeniului patrimoniului cultural.

Datele aeriene corelate şi cartografiate precis, rezultate prin produsul propus pot fi folosite în investigarea siturilor arheologice extinse, a monumentelor istorice, în inginerie civilă ( de exemplu, prin detectarea infrastructurii utilităților), dar şi pentru obținerea de informații geologice – precum estimarea instabilităţii solului (prin măsurători sistematice repetate, utile în strategiile de conservare a patrimoniului construit tradiţional, a patrimoniului natural şi in alte domenii) sau a riscurilor de inundații pentru obiective de patrimoniu din zone cu risc sau izolate (prin simulări şi modelări efectuate pe baza datelor achiziţionate).

Produsul propus este obţinut prin utilizarea datelor livrate de un sistem inovativ ce inglobează două elemente principale: un vehicul aerian fără pilot (UAV), cu capacități de detecție la distanță (LIDAR, camera multispectrală, termică și foto de înaltă rezoluție) și un sistem aerian radar cu penetrare în sol (GPR) – construit la nivel experimental pentru buna desfăşurare a prezentului proiect. Acest pachet de senzori, ce conduce la un nou tip mai amplu de documentare/investigare, asigură capacitatea de asociere a datelor de teledetecție cu investigații GPR.

Pentru a atinge scopul principal al proiectului este necesară indeplinierea a patru obiective. Primul obiectiv constă în proiectarea şi dezvoltarea pachetului de corelare a datelor aeriene, în paralel cu upgradarea sistemul radar cu penetrare în sol existent pentru a putea fi folosit din aer (proiectarea şi dezvoltarea software-ului de vizualizare şi control în timp real de la distanţă; crearea unui suport de montare a antenei GPR pe UAV). Al doilea obiectiv constă în verificarea pachetului de corelare a datelor aeriene prin utilizarea de date demonstrative din baza de date INCD şi testarea în laborator a capacitatii de utilizare din aer a sistemului GPR. Cel de al treilea obiectiv constă în efectuarea de măsuratori in-situ şi corelarea datelor obţinute în produs cu scopul de a îmbunătaţii şi finaliza pachetul de corelare. Măsuratorile in situ vor fi efectuate pe cazuistică specifică, cu amabilitatea Asociației Arca de la Motiș, Fundației DALA, a Muzeul viticulturii şi pomiculturii Goleşti şi a Comisiei Naționale de Arheologie [http://certo.inoe.ro/web/pegasus.php]. Al patrulea obiectiv reprezintă un pas esenţial in livrare rezultatului proiectului – respectiv validarea pachetului de corelare a datelor prin compararea datelor aeriene cu rezultatele investigatiilor făcute la sol. Pentru acest pas va fi organizat un comitet de validare format din specialiști internationali și experți delegați INOE

Rezultate Preconizate

Etapa 1 – Decembrie 2020
 1. Prototip produs de corelare a datelor aeriene cu capacitate de vizualizare on-line
 2. Proiectare si definire funcționalitate produs software de modificare a parametrilor de achiziții si vizualizare in timp real a datelor pentru sistemul GPR
 3. Procedura survol aerian
 4. Website proiect
 
Etapa 2 – Decembrie 2021
 1. Procedura survol aerian pentru obținerea datelor (livrate de mai multi senzori) in scopul corelării lor
 2. Software de modificare a parametrilor de achiziții si vizualizare in timp real a datelor pentru sistemul GPR si suport stabilizat pentru montare sistem GPR pe UAV
 3. Fisa tehnica produs
 4. Produs final conținand studii de caz cu o cazuistica specifica
 5. Articol ISI;

Echipa

 1. ENERGY & ECO CONCEPT SRL

  Nume și Prenume

  Rol

  OLARU Virgil

  Director Proiect

  JULA Nicolae

  Cercetator

  CIOBANU Ion

  Cercetator

  ADOCHIEI Ioana-Raluca

  Cercetator

  ENESCU Radu

  Cercetator

   

  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD

  Nume și Prenume

  Rol

  Chelmuș Iulian Alexandru

  Responsabil proiect

  Ratoiu Lucian Cristian

  Cercetător științific

  Constantin Luminița

  Tehnician

  Stancu Marilena Claudia

  Asistent cercetare

  Angheluță Marian Laurențiu

  Cercetător științific II

  Angheluță Constantin Claudia Cristina

  Asistent cercetare

  Paladi Bogdan-Ilie

  Tehnician treapta I

  Viktoriya Atanasova

  Asistent cercetare

  Cortea Ioana Maria

  Cercetător științific III

  Ghervase Luminita

  Cercetător științific II

  Dinu Monica

  Cercetător științific II

  Rădvan Roxana

  Cercetător științific I

   

  WING COMPUTER GROUP SRL

  Nume și Prenume

  Rol

  ARGATU Florin-Ciprian

  Responsabil proiect

  BANICĂ Cosmin Karl

  Cercetator

  GAE Ilie

  Cercetator