Pegasus

Produs pentru corelarea inteligenta a datelor GPR si imagistice aeriene intr-un pachet multistrat – PEGASUS

Finantat prin: Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Titlu proiect:

Produs pentru corelarea inteligenta a datelor GPR si imagistice aeriene intr-un pachet multistrat – PEGASUS

Programul 2 – Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare

Subprogramul 2.1 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare

Tip proiect: Proiect de transfer la operatorul economic

Cod apel: PN3-P2-171/13.05.2020

Contract de finanțare nr. 14PTE din 2020

Beneficiari:

 1. ENERGY & ECO CONCEPT SRL
 2. INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD
 3. WING COMPUTER GROUP SRL

Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării,  Dezvoltării şi Inovării

Obiectivele proiectului:

Scopul principal al proiectului a constat în crearea unui model pilot de corelare a datelor aeriene imagistice și geofizice (GPR), capabil să caracterizeze cu înaltă acuratețe nu doar suprafața solului dar și subsolul, rezultând un produs cu aplicabilitate amplă în domeniului patrimoniului cultural.

Datele aeriene corelate și cartografiate precis, rezultate prin produsul propus pot fi folosite în investigarea siturilor arheologice extinse, a monumentelor istorice, în inginerie civilă ( de exemplu, prin detectarea infrastructurii utilităților), dar și pentru obținerea de informații geologice – precum estimarea instabilității solului (prin măsurători sistematice repetate, utile în strategiile de conservare a patrimoniului construit tradițional, a patrimoniului natural și in alte domenii) sau a riscurilor de inundații pentru obiective de patrimoniu din zone cu risc sau izolate (prin simulări și modelări efectuate pe baza datelor achiziționate).

Pentru a se atinge scopul principal al proiectului a fost necesară îndeplinirea a patru obiective:

 • Primul obiectiv a constat în proiectarea și dezvoltarea pachetului de corelare a datelor aeriene, în paralel cu upgradarea sistemul radar cu penetrare în sol existent pentru a putea fi folosit din aer (proiectarea și dezvoltarea software-ului de vizualizare și control în timp real de la distanță; crearea unui suport de montare a antenei GPR pe UAV).
 • Al doilea obiectiv a constat în verificarea pachetului de corelare a datelor aeriene prin utilizarea de date demonstrative din baza de date INCD și testarea în laborator a capacitații de utilizare din aer a sistemului GPR.
 • Al treilea obiectiv a constat în efectuarea de măsurători in-situ și corelarea datelor obținute în produs cu scopul de a îmbunătății și finaliza pachetul de corelare.
 • Al patrulea obiectiv a reprezentat un pas esențial in livrare rezultatului proiectului – respectiv validarea pachetului de corelare a datelor prin compararea datelor aeriene cu rezultatele investigațiilor făcute la sol. Pentru acest pas va fi organizat un comitet de validare format din specialiști internaționali.

Rezultate

 • Prototip produs de corelare a datelor aeriene cu capacitate de vizualizare on-line, în funcție de cazuistică;
 • Software de modificare a parametrilor de achiziții si vizualizare în timp real a datelor pentru sistemul GPR și suport stabilizat pentru montare sistem GPR pe UAV;
 • Procedură survol aerian pentru obținerea datelor (livrate de mai mulți senzori) în scopul corelării lor;
 • Website proiect;
 • 1 Articol BDI / ISI;
 • Produs final conținând studii de caz cu o cazuistică specifică;
 • Fișă tehnică produs;
 • 1 Articol ISI;
 • Prezentare produs într-o conferință;
 • Brevet;
 • Raport de validare elaborat de comisia de validare privind produsul final, după corelarea datelor achiziționate in situ.

Rezultate Preconizate

Etapa 1 – Decembrie 2020
 1. Prototip produs de corelare a datelor aeriene cu capacitate de vizualizare on-line
 2. Proiectare si definire funcționalitate produs software de modificare a parametrilor de achiziții si vizualizare in timp real a datelor pentru sistemul GPR
 3. Procedura survol aerian
 4. Website proiect
 
Etapa 2 – Decembrie 2021
 1. Procedura survol aerian pentru obținerea datelor (livrate de mai multi senzori) in scopul corelării lor
 2. Software de modificare a parametrilor de achiziții si vizualizare in timp real a datelor pentru sistemul GPR si suport stabilizat pentru montare sistem GPR pe UAV
 3. Fisa tehnica produs
 4. Produs final conținand studii de caz cu o cazuistica specifica
 5. Articol ISI;
 
 
Etapa 3 – Aprilie 2022
 1. Proces verbal creat de comisia de validare bazat pe analiza datelor demonstrative corelate în pachet;
  În vederea validării pachetelor de date corelate obținute prin studii de caz a fost alcătuită o comisie internațională. Pentru ca membrii comisiei sa poată analiza rezultatele proiectului, respectiv pachetele de date obținute în studii de caz a fost făcută o broșura de informare a proiectului. Aceasta prezintă în plus scopul proiectului, activitățile desfășurate pe durata proiectului și link-ul de accesare al site-ului proiectului, unde se pot vizualiza on-line pachetele de date. În continuare este atașat raportul de validare complet pregătit și semnat de către membrii comisiei internaționale.
 2. Promovare produs într-o conferința internațională;
  Rezultatele proiectului au fost diseminate prin participarea la două conferințe internaționale. La prima conferință rezultatele au fost diseminate în cadrul prezentarii orale cu titlul : „Revealing hidden early compositions by Hans Mattis-Teutsch using corroborated imagistic and spectroscopic techniques” în cadrul conferinței „MUNCH2022: INTERNATIONAL CONFERENCE” ce a avut loc în perioada 21-23 Martie 2022. La cea de a doua conferință internațională „EUROINVENT 2022 – EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION” rezultatele vor fi prezentate printr-un poster cu titlul: „Product for smart correlation of airborne GPR and imagistic data in to a multi-layered package – PEGASUS”, aceasta va avea loc în perioada 26-28 Mai 2022.
 3. 1 articol BDI/ISI;
  Pentru aceasta etapă a fost redactat aticolul cu titlu :” UPGRADING A GPR SYSTEM TO CONDUCT LOW-ALTITUDE AERIAL GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS” ce a fost acceptat la revista UPB – Scientific Bulletin cotată ISI, în Seria C Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Articolul prezintă rezultate obținute în urma proiectului, iar Acknowledgment-ul trecut a fost al prezentului proiect.
 4. Cerere de brevet
  În urma cercetărilor și a testelor efectuate pe durata proiectului a fost obținut un sistem ce a condus la elaborarea unui brevet de invenție depus la OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Titlul invenției este: „Sistem de vizualizare si control in timp real de la distanta pentru radar cu penetrare in sol in vederea efectuării de investigații aeriene de la joasa altitudine”.

Echipa

 1. ENERGY & ECO CONCEPT SRL

  Nume și Prenume

  Rol

  OLARU Virgil

  Director Proiect

  JULA Nicolae

  Cercetator

  CIOBANU Ion

  Cercetator

  ADOCHIEI Ioana-Raluca

  Cercetator

  ENESCU Radu

  Cercetator

   

  INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU OPTOELECTRONICA INOE 2000 INCD

  Nume și Prenume

  Rol

  Chelmuș Iulian Alexandru

  Responsabil proiect

  Ratoiu Lucian Cristian

  Cercetător științific

  Constantin Luminița

  Tehnician

  Stancu Marilena Claudia

  Asistent cercetare

  Angheluță Marian Laurențiu

  Cercetător științific II

  Angheluță Constantin Claudia Cristina

  Asistent cercetare

  Paladi Bogdan-Ilie

  Tehnician treapta I

  Viktoriya Atanasova

  Asistent cercetare

  Cortea Ioana Maria

  Cercetător științific III

  Ghervase Luminita

  Cercetător științific II

  Dinu Monica

  Cercetător științific II

  Rădvan Roxana

  Cercetător științific I

   

  WING COMPUTER GROUP SRL

  Nume și Prenume

  Rol

  ARGATU Florin-Ciprian

  Responsabil proiect

  BANICĂ Cosmin Karl

  Cercetator

  GAE Ilie

  Cercetator