SmartCity

Soluții aeriene și terestre, automatizate, de analiză și interpretare

PROIECTE

PROIECT: ECOHOP

Platformă software de gestiune, monitorizare și încărcare pentru creșterea mobilității electrice urbane, folosind tehnologii distribuite de ultimă generație.

PROIECT: SICOTIP

Drone cu autonomie crescută pentru combaterea transfrontalieră a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri și persoane.

PROIECT: PEGASUS

Soluție de corelare a datelor aeriene imagistice și geofizice (GPR), capabil să caracterizeze cu înaltă acuratețe nu doar suprafața solului dar și subsolul, rezultând un produs cu aplicabilitate amplă în domeniului patrimoniului cultural.

PROIECT: SMIATIC

Soluție completă de achiziție date provenite de la drone echipate cu senzori și procesare rezultate cu software IA pentru identificarea defectelor.

PROIECT: SYS4LAND

Sistem inteligent de detecție, monitorizare și analiza în timp real a alunecărilor de teren utilizând tehnologii 4G