Despre noi

Compania noastră are o vechime de 10 ani de proiectare a orașului viitorului – Smart City.

Am început în 2012 cu proiecte din domeniul energetic, de la producerea de energie până la eficientizarea proceselor ce implică transformări de energie. Am continuat cu proiecte ce oferă o analiză superioară a datelor culese de pe teren cu ajutorul mașinilor – procese automatizate – atât aeriene (drone) cât și terestre (roboți). Analizele fiind făcute cu ajutorul IA – software optimizat cu algoritmi de inteligență artificială.  

Consultanță CDI

ENEC deține expertiza și specialiști în accesarea de fonduri europene, în managementul și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. 

Servicii oferite

  • participare la proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare; 
  • consultanţă tehnica in domeniul ingineriei energetice; 
  • elaborarea studiilor de soluţie, de prefezabilitate şi de fezabilitate pentru modernizare/reabilitare; 
  • elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie şi de montaj; 
  • elaborarea documentaţiilor tehnice pentru avize şi acorduri necesare; 
  • asistenţă tehnică la execuţie şi montaj; 

Toate procesele de lucru ale companiei se desfășoară respectând în detaliu metodologii și proceduri, periodic verificate și perfecționate.