ENEC

Solutii Inteligente si Eficiente pentru Surse Regenerabile de Energie

Scurt Istoric

Societatea a fost infiinţată in anul 2012, avand ca principale preocupari cercetare-dezvoltare-inovare şi inginerie. Încă de la înfiinţare s-a urmărit dezvoltarea atât a activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare, cât şi a proiectării in domeniul energetic, având în echipă specialişti cu o bogată experienţă profesională in acest domeniu.

Modernizare şi Eficientizare

Modernizarea şi eficientizarea producerii energiei termice cu tehnologii performante şi curate, pentru utilizare în procesul de producţie şi pentru consum încălzire şi apă caldă de consum.

Implementare

Implementarea eficienţei energetice, inclusiv în clădiri – clădiri administrative, spaţii de producţie, de depozitare. Utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solară, biomasă, biogaz, energie eoliană, energie geotermală) pentru producerea locală a energiei – energie termică, energie electrică – inclusiv prin cogenerare

Management

Managementul eficient al deşeurilor, cu valorificarea lor acolo unde este posibil. Realizarea de audituri energetice şi de mediu. Adaptare documentaţie - realizată în străinătate - de proiect tehnic, de montaj şi caiete de sarcini, în conformitate cu legislaţia şi normele româneşti

De Ce Surse Regenerabile

Nori grape silver beet broccoli kombu beet greens fava bean potato quandong celery. Bunya nuts black-eyed pea prairie turnip leek lentil turnip greens parsnip. Sea lettuce lettuce water chestnut eggplant winter purslane fennel azuki bean earthnut pea sierra leone bologi leek soko chicory celtuce parsley jícama salsify.

Poluation
Economy
Independency

Domenii de Activitate

Domeniul tehnologiilor şi instalaţiilor energetice şi de protecţie a mediului

Veggies es bonus vobis, proinde vos postulo essum magis kohlrabi welsh onion daikon amaranth tatsoi tomatillo melon azuki bean garlic.

DOMENIUL proiectelor de infrastructura urbană din domeniul alimentări cu apă și canalizări cu finanțare internațională / națională

Gumbo beet greens corn soko endive gumbo gourd. Parsley shallot courgette tatsoi pea sprouts fava bean collard greens dandelion okra wakame tomato. Dandelion cucumber earthnut pea peanut soko zucchini.

Small

Nori grape silver beet broccoli kombu beet greens fava bean potato quandong celery.

Medium

Nori grape silver beet broccoli kombu beet greens fava bean potato quandong celery.

Huge

Nori grape silver beet broccoli kombu beet greens fava bean potato quandong celery.

Science matters

elery quandong swiss chard chicory earthnut pea potato. Salsify taro catsear garlic gram celery bitterleaf wattle seed collard greens nori. Grape wattle seed kombu beetroot horseradish carrot squash brussels sprout chard.

+ 50 %
revenue
+ 70 %
productivity
- 45 %
Poluation

Contact

De ce Noi ?