Energy Eco Concept

Meniu

  • PAGINA 1
  • PAGINA 2
  • PAGINA 3

Home

ENERGY & ECO CONCEPT

 

 

Proiectele, serviciile şi lucrările pot fi desfăşurate în următoarele direcţii:

► Modernizarea şi eficientizarea producerii energiei termice cu tehnologii performante şi curate, pentru utilizare în procesul de producţie şi pentru consum – încălzire şi apă caldă de consum.

► Implementarea eficienţei energetice, în clădiri administrative, lociunţe, spaţii de producţie şi de depozitare, etc.

► Utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solară, biomasă, biogaz, energie eoliană, energie geotermală) pentru producerea locală a energiei termice, electrice – inclusiv prin cogenerare.

► Elaborarea oricărui tip de documentaţie de proiectare: Studiu de Fezabilitate – SF, Proiect tehnic – PT, Detalii de Execuţie – DE, Documentaţie de Montaj, Documentaţie pentru obţinerea de Avize şi acorduri, DALI, DATC, caiete de sarcini, etc.

► Pregatirea / implementarea de proiecte de infrastructură urbană din domeniul apă și canalizare cu finanțare internațională / națională.

► Realizarea de audituri energetice şi de mediu.

► Adaptarea documentaţiilor realizate în străinătate, în conformitate cu legislaţia şi normele româneşti în vigoare.

► Reţele de alimentare cu apă şi reţele de canalizare,

► Reţele de gaze naturale şi reţele de termoficare,

► Adaptarea documentaţiilor realizate în străinătate, în conformitate cu legislaţia şi normele româneşti în vigoare.

► Consultanţă pentru accesarea fondurilor din programele UE şi naţionale

► Implementarea proiectului SMIATIC finantat din Competitia POC-A1-A1.2.1-D-2015.