SC ENERGY & ECO CONCEPT

 

Home

Societatea a fost infiinţată in anul 2012, avand ca principale preocupari cercetare-dezvoltare-inovare şi inginerie. Încă de la înfiinţare s-a urmărit dezvoltarea atât a activităţilor  de cercetare-dezvoltare-inovare, cât şi a proiectării in domeniul energetic, având în echipă specialişti cu o bogată experienţă profesională in acest domeniu.

Principalele proiectele si lucrările, pana in acest moment, au fost desfăşurate în următoarele direcţii:

► Modernizarea şi eficientizarea producerii energiei termice cu tehnologii performante şi curate, pentru utilizare în procesul de producţie şi pentru consum – încălzire şi apă caldă de consum.

► Implementarea eficienţei energetice, inclusiv în clădiri – clădiri administrative, spaţii de producţie, de depozitare etc.

► Utilizarea surselor regenerabile de energie (energie solară, biomasă, biogaz, energie eoliană, energie geotermală) pentru producerea locală a energiei – energie termică, energie electrică – inclusiv prin cogenerare.

► Managementul eficient al deşeurilor, cu valorificarea lor acolo unde este posibil.

             ► Realizarea de audituri energetice şi de mediu.

► Adaptare documentaţie - realizată în străinătate - de proiect tehnic, de montaj şi caiete de sarcini, în conformitate cu legislaţia şi normele româneşti

 

 

Activităţi în domeniul tehnologiilor şi instalaţiilor energetice şi de protecţie a mediului:

● Consultanţă / inginerie;

● Consultanţă pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin experți atestați;

● Management de proiect prin specialiști atestați de Ministerul Muncii;

● Elaborarea studiilor de soluţie, de prefezabilitate şi de fezabilitate pentru

   modernizare / reabilitare;

● Elaborarea proiectului tehnic, a detaliilor de execuţie şi de montaj;

● Elaborarea documentaţiilor tehnice pentru avize şi acorduri necesare;

● Elaborarea studiului de impact şi a bilanţului de mediu;

● Asistenţă tehnică la execuţie şi montaj;

● Participare la punerea în funcţiune şi optimizarea parametrilor de funcţionare;

● Efectuarea de audit energetic şi de mediu.

Activităţi în domeniul proiectelor de infrastructura urbană din domeniul alimentări cu apă și canalizări cu finanțare internațională / națională:

● Management de proiect;

● Elaborare Studii și documente suport pentru Studiul de fezabilitate;

● Elaborare Studii de feazbilitate - SF; 
            ● Elaborare Documentație Tehnică pentru Autorizare Construcție – DTAC; 
            ● Elaborare și verificare Proiecte tehnice – PT;

● Asistenta tehnica – AT  din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, în conformitate cu Legea 10/1995. ;

● Elaborare documentații de atribuire, în conformitate cu Studiul de Fezabilitate, pentru contractele de lucrări și servicii, pe baza HG.28/2008 și a documentațiilor standardizate aprobate prin OMMP / ANRMAP nr. 2266/2012, în conformitate cu regulile de achiziție în vigoare și cu prevederile OUG 34/2006, cu modificările și completările ulterioare:

● Pentru rețele de apă și canalizare, elaborare documentații pentru contracte de lucrări cu proiectarea asigurată de Beneficiar ( FIDIC Roșu );

● Pentru stațiile de tratare a apei și / sau statiile de epurare, elaborare de documentații pentru contractele de lucrări cu proiectare asigurată de Antreprenor ( FIDIC Galben ).