Pegasus :: Rezultate

Scopul principal al proiectului a constat în crearea unui model pilot de corelare a datelor aeriene imagistice și geofizice (GPR), capabil să caracterizeze cu înaltă acuratețe nu doar suprafața solului dar și subsolul, rezultând un produs cu aplicabilitate amplă în domeniului patrimoniului cultural. Pe durata proiectului a fost proiectat și dezvoltat pachetului de corelare a datelor aeriene, în paralel cu upgradarea sistemul radar cu penetrare în sol (vizualizare și control de la distanță) existent pentru a putea fi folosit din aer.  Apoi a fost verificat pachetului de corelare a datelor aeriene prin utilizarea de date demonstrative din baza de date a INCD și testată în laborator capacitatea de utilizare din aer a sistemului GPR. În urma testelor de laborator a fost obținută fișa tehnică a produsului și o procedură de survol aerian pentru obținerea datelor în scopul corelării lor. Datele achiziționate prin măsurători in-situ au fost corelate în produs cu scopul de a îmbunătății și finaliza pachetul de corelare, acestea fiind accesibile on-line.  Pachetul final de corelare a datelor a fost validat de către o comisie internațională, iar rezultatele obținute au fost diseminate prin două articole ISI și participarea la conferințe internaționale

Etapa 3 – Aprilie 2022

1. Proces verbal creat de comisia de validare bazat pe analiza datelor demonstrative corelate în pachet;

În vederea validării pachetelor de date corelate obținute prin studii de caz a fost alcătuită o comisie internațională. Pentru ca membrii comisiei sa poată analiza rezultatele proiectului, respectiv pachetele de date obținute în studii de caz a fost făcută o broșura de informare a proiectului. Aceasta prezintă în plus scopul proiectului, activitățile desfășurate pe durata proiectului și link-ul de accesare al site-ului proiectului, unde se pot vizualiza on-line pachetele de date. În continuare este atașat raportul de validare complet pregătit și semnat de către membrii comisiei internaționale.

2. Promovare produs într-o conferința internațională;

Rezultatele proiectului au fost diseminate prin participarea la două conferințe internaționale.  La prima conferință rezultatele au fost diseminate în cadrul prezentarii orale cu titlul : „Revealing hidden early compositions by Hans Mattis-Teutsch using corroborated imagistic and spectroscopic techniques” în cadrul conferinței „MUNCH2022: INTERNATIONAL CONFERENCE” ce a avut loc în perioada 21-23 Martie 2022. La cea de a doua conferință internațională „EUROINVENT 2022 – EUROPEAN EXHIBITION OF CREATIVITY AND INNOVATION” rezultatele vor fi prezentate printr-un poster cu titlul: „Product for smart correlation of airborne GPR and imagistic data in to a multi-layered package – PEGASUS”, aceasta va avea loc în perioada 26-28 Mai 2022.

3. Un articol BDI/ISI;

Pentru aceasta etapă a fost redactat aticolul cu titlu :” UPGRADING A GPR SYSTEM TO CONDUCT LOW-ALTITUDE AERIAL GEOPHYSICAL INVESTIGATIONS” ce a fost acceptat la revista UPB – Scientific Bulletin cotată ISI, în Seria C Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor. Articolul prezintă rezultate obținute în urma proiectului, iar Acknowledgment-ul trecut a fost al prezentului proiect.

4. Cerere de brevet

În urma cercetărilor și a testelor efectuate pe durata proiectului a fost obținut un sistem ce a condus la elaborarea unui brevet de invenție depus la OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci. Titlul invenției este: „Sistem de vizualizare si control in timp real de la distanta pentru radar cu penetrare in sol in vederea efectuării de investigații aeriene de la joasa altitudine”.

Etapa 2 – Decembrie 2021

1. Procedura survol aerian pentru obținerea datelor (livrate de mai mulți senzori) in scopul corelării lor
Procedura prezinta fluxul de lucru pentru realizarea unui plan de zbor și elemente teoretice de calcul a parametrilor de zbor cat si modul de corelare a datelor geofizice in produs. Procedura vine in completarea celei dezvoltate in etapa 1 a proiectului, respectiv „Procesul de survol aerian pentru achiziția datelor imagistice aeriene cu scopul coroborării lor”. Impreuna, aceste doua proceduri asigura un cod de bune practici pentru achizitionarea datelor imagistice si geofizice aeriene, dar prezinta si modul de coroborare in produsul pentru corelarea inteligenta a datelor.

Procedura operatională - Aviz

2. Software de modificare a parametrilor de achiziții si vizualizare in timp real a datelor pentru sistemul GPR si suport stabilizat pentru montare sistem GPR pe UAV
Software-ul necesar pentru utilizarea sistemului GPR de la joasă altitudine, acesta având rolul de a permite operatorului să vizualizeze datele în timp real şi să modifice parametrii de achiziţie fară a fi necesară aducerea sistemului UAV la sol în timpul investigaţiilor GPR aeriene.

Suport stabilizat ce menține paralelitatea antenei GPR cu solul in timpul survolului indiferent de deplasarea dronei.

3. Fisa tehnica produs

Fisa tehnica produs

4. Produs final conținând studii de caz cu o cazuistica specifica
Produsul final continand studii de caz poate fi accesat folosind link-ul:

5.1 Articol ISI
Disiminarea rezultatelor proiectului a fost facuta prin articolul cu titlul „On-line aerial multilayer data repository”. In cadrul acestuia este prezentat produsul pentru corelarea inteligenta a datelor GPR si imagistice aeriene intr-un pachet multistrat, dar si date obtinute in situ. Articolul a fost transmis catre revista indexata ISI: „Journal of Optoelectronics and Advanced Materials” si este in proces de evaluare in vederea publicarii.