Pegasus :: Rezultate

Etapa 2 – Decembrie 2021

1. Procedura survol aerian pentru obținerea datelor (livrate de mai mulți senzori) in scopul corelării lor
Procedura prezinta fluxul de lucru pentru realizarea unui plan de zbor și elemente teoretice de calcul a parametrilor de zbor cat si modul de corelare a datelor geofizice in produs. Procedura vine in completarea celei dezvoltate in etapa 1 a proiectului, respectiv „Procesul de survol aerian pentru achiziția datelor imagistice aeriene cu scopul coroborării lor”. Impreuna, aceste doua proceduri asigura un cod de bune practici pentru achizitionarea datelor imagistice si geofizice aeriene, dar prezinta si modul de coroborare in produsul pentru corelarea inteligenta a datelor.

Procedura operatională - Aviz

2. Software de modificare a parametrilor de achiziții si vizualizare in timp real a datelor pentru sistemul GPR si suport stabilizat pentru montare sistem GPR pe UAV
Software-ul necesar pentru utilizarea sistemului GPR de la joasă altitudine, acesta având rolul de a permite operatorului să vizualizeze datele în timp real şi să modifice parametrii de achiziţie fară a fi necesară aducerea sistemului UAV la sol în timpul investigaţiilor GPR aeriene.

Suport stabilizat ce menține paralelitatea antenei GPR cu solul in timpul survolului indiferent de deplasarea dronei.

3. Fisa tehnica produs

Fisa tehnica produs

4. Produs final conținând studii de caz cu o cazuistica specifica
Produsul final continand studii de caz poate fi accesat folosind link-ul:

5.1 Articol ISI
Disiminarea rezultatelor proiectului a fost facuta prin articolul cu titlul „On-line aerial multilayer data repository”. In cadrul acestuia este prezentat produsul pentru corelarea inteligenta a datelor GPR si imagistice aeriene intr-un pachet multistrat, dar si date obtinute in situ. Articolul a fost transmis catre revista indexata ISI: „Journal of Optoelectronics and Advanced Materials” si este in proces de evaluare in vederea publicarii.