Servicii Cercetare

1. Proiect de infrastructură şi mediu în Portul Maritim Constanţa – Servicii de consultanţă. Proiect finanţat de B.E.I.

 

2. Realizare micro-hidrocentrală pe canalul de evacuare a apei de răcire – Studiu de fezabilitate împreună cu U.P.B./C.C.E.P.M. Lucrare finalizată în anul 2011.