Energy Eco Concept

Proiecte

Proiecte Inginerie 

1. Modificarea regimului de functionare al cazanului CAF8 100gcal/h pentru reducerea debitului prin cazan – DDE

 

2. Modernizarea cazanelor de 30 t/h abur, CAF 100 Gcal/h, din etapa CT, prin implementarea de arzătoare mixte pe păcură şi gaz natural cu emisii reduse de noxe

 

 3. Modernizarea arzătoarelor la cazanul nr. 1 de 165 t/h abur prin montarea de arzătoare cu NOx redus. (PT, DDE., As-Built)

 

 4. Instalaţie de gazeificare a biomasei agricole în vederea obţinerii de gaz utilizabil în scopuri termice