Istoric

 

Între lucrările cele mai recente ale ENERGY & ECO CONCEPT:

Nr. crt.

Lucrare

Beneficiar

 

1.

Sistem de cogenerare cu gaz natural 2x4 MW şi 2 CAF-uri de 52 MW – partea de proiectare termomecanică (PT, Doc. avize, DDE, Doc as-built etc) şi asistenţă tehnică.

Realizare: 2011 – 2013

MODERN CALOR

BOTOŞANI,

ELSACO ELECTRONIC SRL

 

2.

Asistență tehnică din partea proiectantului pentru execuția ”RETELE DE CANALIZARE SI STATII DE EPURARE IN COMUNA MATASARU, JUD DAMBOVITA, SATELE MATASARU, ODAIA TURCULUI, CRETULESTI”;

Realizare: 2014 – 2015 (în derulare)

Primaria Comunei Mătăsaru,

SC DONAU GARTEN SRL

 

3.

Elaborarea documentației de proiectare (PT+CS+DE, DTAC, AS-Built, Instrucțiuni de Exploatare) pentru instalația de alimentare cu gaze  naturale a cazanelor etapei CT din cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova ll

Realizare: 2013 – 2014 (în derulare)

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA,

S.E. CRAIOVA II,

IPCT INSTALATII SA.

 

4.

Elaborarea SF: Retehnologizare CAF 6 Gcal/h tip ASF – lignit de la S.C. UATAA Motru S.A în vederea producerii în cogenerare de energie electrică şi termică utilizând preponderent lignitul.

Realizare: 2013 – 2014.

SC UATAA MOTRU SA

 

Între lucrările realizate, de specialiştii firmei, în ultimii 10 ani de activitate profesională, menţionăm:

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Beneficiar

1

Realizare micro-hidrocentrală pe canalul de evacuare a apei de răcire – Studiu de fezabilitate împreună cu U.P.B./C.C.E.P.M.

Lucrare finalizată în anul 2011.

 

S.E. IŞALNIŢA

COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA

2

Producerea de energie termică pentru încălzire şi apă caldă de consum şi energie electrică pentru acţionări echipamente, cu utilizarea de biomasă şi energie solară, în 8 şcoli şi grădiniţe – Studiu de fezabilitate

Lucrare finalizată în anul 2011.

 

Primăria localităţii PERIEŢI, judeţul IALOMIŢA

3

Studiu de fezabilitate: Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de termoficare a Municipiului Constanţa. 

ELECTROCENTRALE Constanţa

4

Studiu de fezabilitate pentru modernizarea instalaţiilor din Centrala Termică de zonă – CTZ Someş – Nord, Cluj – Napoca. –

 

RAT Cluj-Napoca

5

Studiu de fezabilitate: Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de termoficare din Municipiul Iaşi”  -

 

CET Iaşi

6

Modificarea regimului de functionare al cazanului CAF8 100gcal/h pentru reducerea debitului prin cazan - DDE

RAT Cluj-Napoca

7

Implementare arzătoare cu NOx redus la  cazanul nr. 1 de  420 t/h CET Palas”.

ELECTROCENTRALE Constanţa

8

Modernizarea cazanelor de 30 t/h abur, CAF 100 Gcal/h, din etapa CT, prin implementarea de arzătoare mixte pe păcură şi gaz natural cu emisii reduse de noxe

COMPLEXUL ENERGETIC Craiova

CET Craiova II

9

Studiu de fezabilitate, analiza financiară, socio-economică şi de risc şi de senzitivitate pentru lucrarea “Execuţie staţie de transfer deşeuri menajere – Raciu”

 

PRIMĂRIA loc. Raciu, jud. Mureş

10

“Elaborare bilanţ energetic”

AQUASERV Tg. Mureş

11

Modernizarea arzătoarelor la cazanul nr. 1 de 165 t/h abur prin montarea de arzătoare cu NOx redus. (PT, DDE., As-Built)

ELECTROCENTRALE Oradea

12

Elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea a 8 puncte termice din Municipiul Oradea şi a reţelelor secundare care sunt aferente acestor puncte termice“

 

ELECTROCENTRALE Oradea

13

Adaptare documentaţie de proiect tehnic, de montaj şi caiete de sarcini, în conformitate cu legislaţia şi normele româneşti pentru utilizarea în implementarea instalaţiilor de desulfurare a gazelor de ardere, la cazanele de 1035 t/h (CET Turceni)

AEE Austria /

CET Turceni

14

Studiu de fezabilitate pentru “Instalaţie fotovoltaică de producere de energie electrică” – 6,4 MWe la Ghelari, jud. Hunedoara

CORVIN FOTOVOLTAIC Hunedoara

15

Studiu de fezabilitate pentru realizarea instalaţiei fotovoltaice la clădirea Agenţiei Europene de Plăţi, din localitatea Floreşti, jud. Prahova

Primăria Comunei Floreşti

16

Studiu de fezabilitate pentru instalaţii fotovoltaice şi instalaţii solare termice

SC SAB ICM SRL Tăşnad

17

Proiect de infrastructură şi mediu în Portul Maritim Constanţa – Servicii de consultanţă. Proiect finanţat de B.E.I.

     ► Depozit ecologic pentru deşeuri;

     ► Instalaţie de incinerare deşeuri periculoase;

     ► Staţie de tratare ape reziduale;

     ► Staţie electrică port;

     ► Vas curăţare bazin portuar;

 

 

ADMINISTRAŢIA portului maritim Constanţa

18

A) Studiu de fezabilitate privind  implementarea unor unităţi de cogenerare în sistemul de alimentare cu căldură a municipiului Vaslui, conform ,,Studiului de soluţii reactualizat, varianta 3 – obiectiv zona 13 Decembrie 2”

B) Elaborarea Proiectului tehnic de execuţie ob. Zona 13 Decembrie 2;

C) Elaborarea documentaţiei de execuţie cu detalii de execuţie;

D) Elaborarea documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţii;

E) Consultanţă la solicitare contractantului cu privire la  implementarea PT;

 

PRIMĂRIA municipiului Vaslui

19

“Elaborarea Studiului de fezabilitate, incluzând şi analiza economico-financiară şi a Studiului de impact asupra mediului în vederea realizării unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor în zona Municipiului Marghita”

 

PRIMĂRIA municipiului Marghita

20

Reabilitarea locuinţelor sociale

Proiect finanţat de UE

21

Instalaţie de gazeificare a biomasei agricole în vederea obţinerii de gaz utilizabil în scopuri termice.

 

AMCSIT Bucureşti

22

Modernizarea instalatiilor auxiliare apartinand THA 160-2 aferente blocurilor 1 si 2 SE Craiova II, SPF, SF, PT si DDE

Complexul Energetic Craiova